[pdf height=”700px”]http://sedziapilkarski.pl/dokumenty/porownanie_2012-13_2013-14_v2.pdf[/pdf]